17September2019

Featured

Featured

ABISO SA PUBLIKO: Consular Mission sa Tawau

Isang consular outreach mission ang magaganap sa Tawau upang magbigay serbisyo sa mga Pilipino sa 13-17 September 2019, mula 9:00 AM hanggang 5:00 PM.  Ito ay gaganapin sa Asrama Kompleks Sukan, Tawau.

 
Sa mga aplikante ng passport, tiyakin na kumpleto ang inyong application forms at requirements, kasama ang original at photocopies, bago pumunta sa Asrama Kompleks Sukan, Tawau.

 

Para sa listahan ng mga requirements, paki-click ang link sa ibaba: 
http://www.philembassykl.org.my/main/index.php/consular-services/passport/requirements-for-application-of-passports

Magdala din ng Pos Laju Prepaid E.M. Envelope Blue (S size).  Isulat ang inyong kompletong mailing address sa envelope.  Gagamitin ang envelope na ito para ipadala ang inyong passport.


First-come, first-serve basis ang pamimigay ng number tickets. 150 na aplikante lamang bawat araw maaaring tanggaping nang misyon. Sa mga hindi mapagbibigyan sa consular mission na ito, maaring mag-avail sa susunod na outreach missions:
• October        - Kota Kinabalu
• November   - Sandakan

• December   - Kota Kinabalu
http://www.philembassykl.org.my/main/index.php/component/content/article/9-uncategorised/386-schedule-of-mobile-consular-missions-for-2019

I-follow ang aming Facebook page (@PHinMalaysia) o bumisita sa aming website (
www.philembassykl.org.my) upang malaman ang eksaktong petsa at lugar.

SERVICE CHARGES:
1. New passport and passport renewals – RM288   
2. Mutilated passports – RM288 plus RM120 for affidavit
3. Lost passports – RM432 (for green and MRP) and RM720 (for ePassport)

Ipinapaalala sa lahat na mga aplikante lamang ang maaaring manatili sa mission venue. Ipinapaalala rin na sumunod sa mga panuntunan sa panahon ng mga consular mission para maiwasang magambala ang mga serbisyo.

 

Para sa ibang katanungan, mag-email sa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it." target="_blank">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. o tumawag sa 011 3928 2346. 

Salamat sa inyong pasensya at pakikipagtulungan.

 

(English)

 Consular Mission in Tawau

 
An Embassy team will be conducting a consular outreach mission in Tawau to provide consular services to Filipinos on 13-17 September 2019, 9:00 AM – 5:00 PM.  It will be held at Asrama Kompleks Sukan, Tawau.

 

To passport applicants, please make sure that your application forms and requirements are complete, including original and photocopies, before going to Asrama Kompleks Sukan, Tawau.

 

For the list of requirements, please click the link below:
http://www.philembassykl.org.my/main/index.php/consular-services/passport/requirements-for-application-of-passports

 
Please also make sure to bring Pos Laju Prepaid E.M. Envelope Blue (S size).  Write your complete mailing address on the envelope.  It will be used to send your passport.

Please be informed that number tickets will be distributed on a first-come, first-serve basis. The mission can entertain 150 applicants only per day. Those who will not be accommodated during this Consular Mission are invited to avail of succeeding missions as follows:

• October        - Kota Kinabalu
• November   - Sandakan

• December   - Kota Kinabalu
http://www.philembassykl.org.my/main/index.php/component/content/article/9-uncategorised/386-schedule-of-mobile-consular-missions-for-2019

Follow our Facebook page (@PHinMalaysia) or visit our website (
www.philembassykl.org.my) for the exact date and venue.

SERVICE CHARGES:
1. New passport and passport renewals – RM288   
2. Mutilated passports – RM288 plus RM120 for affidavit
3. Lost passports – RM432 (for green and MRP) and RM720 (for ePassport)

 

We also wish to remind that only applicants are allowed in the consular mission venue. In addition, we remind everyone to follow rules and guidelines during consular missions to avoid disruptions in the delivery of services.


For further information, please send an e-mail to 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it." target="_blank">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 or call 011 3928 2346.

 

Thank you for your patience and cooperation.

 

 


Special Consular Mission for Plantation and Agricultural Workers in Sabah

 

In view of the Regularization Programme for plantation and agricultural workers in Sabah for the period 01 April - 30 September 2019, the Philippine Embassy is pleased to announce the launching of a Special Consular Mission to issue passports and register births of undocumented Filipino workers belonging to these sectors and their dependents.

 

Plantation owners and agricultural employers who want to avail of the special consular mission are advised to follow these guidelines:

 

1. Employers should send a request letter to the Embassy together with the registration form for passport applicants. Click here for the registration form.

 

2. For workers and their dependents who will also apply for Report of Birth (ROB), employers are advised to send a separate list of ROB applicants. Click here for the registration form.

 

3. Please note that there is no need to engage and pay the services of any individual or agency. Employers may directly send their request to the Embassy through its official email address: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. on or before 30 April 2019.

 

4. Once the request has been approved, the Embassy’s Consular Section will contact the employers for the administrative arrangements.

 

5. Plantation owners and agricultural employers are further advised to prepare the requirements for passport and ROB applications. Please click the following links for the lists of requirements:

 

 

For further inquiries, please contact the Embassy’s Consular Section at (603) 2148-4233 local 119.

BABALA SA MGA PILIPINO LABAN SA ILEGAL NA PANININGIL NG MGA AGENCY

07 Marso 2019 – Ang Embahada ng Pilipinas sa Kuala Lumpur ay muling nagpapaalala sa mga Pilipino sa Sabah laban sa illegal na paniningil ng ilang mga ahensiya tuwing consular mission.

 

Napag-alaman ng Embahada na may mga ahensiya ang iligal na naniningil ng bayad sa mga Pilipino sa Sabah para sa pagkuha ng pasaporte at pagpapatala ng kanilang kapanganakan.

 

Nakarating din sa kaalaman ng Embahada na may mga nagpapakalat ng maling impormasyon na di umano ay kailangan dumaan sa ahensiya bago makakuha ng serbisyo ng Embahada.

 

Ipinapaalam ng Embahada sa mga Pilipino sa Sabah ang mga kaukulang bayad para sa mga sumusunod na serbisyo:

Uri ng Serbisyo

Bayad

Electronic passport (e-Passport)

RM

       288.00

Replacement of Lost Passport:

 

 

 

Green / MRP passport

e-Passport

RM

RM

       432.00

 

       720.00

Extension of Passport

RM

         96.00

Notarials / Authentication of Documents / 
Affidavit of Mutilation / Affidavit of Loss

RM

       120.00

Report of Birth / Report of Marriage

RM

       120.00

 

Ang mga aplikante ay pinapayuhang magbayad sa awtorisadong collecting officer ng Embahada lamang. Lahat ng consular forms (borang) ay maaring ma-download ng libre sa website ng Embahada at maaari ring makuha ng libre sa mga opisyal ng Embahada sa tuwing may consular mission.

 

Ipinapaalam rin ng Embahada na sinomang nais mag-apply tuwing may consular mission ay hindi kinakailangan dumaan sa ahensiya. Lahat ng aplikante ay pinapayuhang pumila ng maaga, dalhin ang lahat ng requirements, at direktang makipag-transaksiyon sa mga opisyal ng Embahada.  

 

Ang schedule ng consular missions sa Sabah, Sarawak, at Labuan para sa taong 2019 ay makikita sa website at Facebook page ng Embahada. Mag-antabay sa eksaktong petsa at lugar ng consular mission.

 

---------------ENGLISH--------------

 

FILIPINOS WARNED AGAINST ILLEGAL EXACTION OF FEES BY CERTAIN AGENCIES

7 March 2019 — The Philippine Embassy in Kuala Lumpur would like to warn Filipinos in Sabah against illegal exaction of fees committed by certain unscrupulous agencies, particularly during its consular missions.

The Embassy learned that certain agencies are illegally exacting money from Filipinos in Sabah in exchange for facilitating the issuance of Philippine passports and Report of Birth. Some even sell consular forms for high fees.

Reports have reached the Embassy that some groups also spread misinformation that applicants need to go through agencies before being able to avail of the Embassy's consular services.

The Embassy wishes to inform Filipinos in Sabah of the following fees for consular services:

Type of Service

Amount (in RM)

Electronic passport (e-Passport)

RM

       288.00

Replacement of Lost Passport:

 

 

 

Green / MRP passport

e-Passport

RM

RM

       432.00

 

       720.00

Extension of Passport

RM

         96.00

Notarials / Authentication of Documents / 
Affidavit of Mutilation / Affidavit of Loss

RM

       120.00

Report of Birth / Report of Marriage

RM

       120.00

 

All fees must be paid directly to the duly authorized collecting officer of the Embassy only. All consular forms can be downloaded for free in the Embassy’s website and can be availed for free from the Embassy personnel during its consular missions.

The Embassy also points out that any Filipino who would like to avail of the services during its consular missions does not need to go through any agency. All applicants are requested to queue early with their completed requirements and directly deal with the Embassy personnel.

The Embassy's tentative schedules for its consular missions in Sabah, Sarawak and Labuan for the year 2019 are available in the Embassy's website and Facebook page. The exact dates and venues of these missions will be announced once they are available. END


The Philippine Embassy in Kuala Lumpur, in compliance with the Commission on Election (COMELEC) Resolution No. 100217, Section 42, posts the Certified List of Overseas Voters (CLOV) for qualified Filipino voters (both land based and seafarers lists) for purposes of the upcoming 2019 overseas voting in Malaysia.

Please click the link below to access the list:

1. CLOV-Landbased-Malaysia

2. CLOV-Seafarers

(Use CRTL+F and type your name to search)

VOTER'S ID
(as of December 2018)

We are pleased to announce that the voter IDs are now available for pick up at the Philippine Embassy.

Please bring your passport or any identification cards and Comelec registration stub, if available.

List of Available Voter's ID (Batch 1)

List of Available Voter's ID (Batch 2)

List of Available Voter's ID (Batch 3)

List of Available Voter's ID (Batch 4) Part 1

List of Available Voter's ID (Batch 4) Part 2

List of Available Voter's ID (Batch 4) Part 3